نمایش یک نتیجه

کاکتوس های نادر . با توجه به در انقراض گرفتن برخی گونه های ارزشمند کاکتوس امروزه بعضی از واریته های آن ها نادر شده اند و با قیمت های بسیار بالا خرید و فروش میشوند.