زامیفولیا سبز با گلدان سرامیکی گرد کد 12

195,000 تومان