زامیفولیا سبز با گلدان سرامیکی گرد کد 13

195,000 تومان