پک اچینوپسیس

این پک کاکتوس 25 عددی در سایز 6 و 16 عددی در سایز 8 می باشد